DOM DZIECKA W SKOPANIU

ulica Leśna 2 39-451 Skopanie

Strona główna

STRONA ARCHIWALNA

ZAPRASZMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘCENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SKOPANIU

JEST PLACÓWKĄ PRZEZNACZONĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POZBAWIONEJ OPIEKI RODZICIELSKIEJ

Zasadnicze cele i zadania opiekuńczo wychowawcze placówki koncentrują się przede wszystkim na:

-zapewnieniu właściwej, dostosowanej do warunków rozwojowych opieki nad podopiecznymi

-aktywności zmierzającej do optymalnego uspołecznienia podopiecznych i przygotowania do samodzielnego, dorosłego życia po opuszczeniu placówki poprzez:

· samodzielne przygotowywanie posiłków

· przygotowanie do życia w rodzinie

· rozwój umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i organizowanie czasu wolnego

· budowanie istotnych wartości życiowych

· rozwoju indywidualnym jednostki poprzez organizowanie zajęć sportowych, artystycznych, informatycznych
i edukacyjnych.

 

W ramach tej oferty w placówce funkcjonują sekcje zainteresowań:

- sportowa,

- artystyczna,

- plastyczna

- teatralno-wokalna.

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, ul. Leśna 2, 39-451 Skopanie, tel.  (15 )811 06 23

 

 

 

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SKOPANIU

ulica Leśna 2 39-451 Skopanie

009.gifgify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify literygify litery